Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (2023)

Vše, co jste o virtuálních soukromých sítích (VPN) potřebovali vědět, ale báli jste se zeptat.

Co je připojení VPN aproč oněm mluví tolik lidí? VPN je vposlední době častým tématem rozhovorů ointernetu adůvod je prostý. Zatímco dříve šlo opouhou technologickou novinku, dnes jde onezbytný nástroj. VPN vpodstatě chrání vaše online soukromí, aby na vás nikdo nemohl cílit reklamy, aby vás nikdo nemohl sledovat aaby vás nikdo nemohl diskriminovat na základě vaší polohy.

Vtomto průvodci se dočtete vše, co potřebujete vědět. Apo jeho přečtení se zvás stane odborník na VPN.

Co je to VPN?

VPN, neboli virtuální soukromá síť, je zabezpečené šifrované připojení mezi dvěma sítěmi nebo mezi konkrétním uživatelem asítí. Umožňuje vám prohlížet internet vsoukromí.

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (1)

Představte si, že internet je opravdová kybernetická dálnice, po které se pohybujeme sem atam. Navštěvujeme oblíbené webové stránky, nakupujeme, sledujeme své finance, čteme si zprávy, hrajeme hry atak dále.

Každý, kdo si zamane, vás na této digitální dálnici může stopovat asledovat. Každý může sledovat vaše online aktivity azjišťovat, kdo jste akteré stránky rádi navštěvujete. Stačí se jen dívat. Aco hůř, každý vás může sledovat až domů. Jste vystopovatelní.

VPN vás však zamaskuje azajistí vám anonymitu. Ukryje vaše aktivity tak, že vás nikdo sledovat nedokáže. Zašifruje vaše přenášená data aukryje vás za falešnou IP adresu.

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (2)

VPN šifruje veškerá data, která odesíláte či přijímáte. Když se připojujete kinternetu přes VPN, jako zdroj vašeho připojení se jeví jeden znašich VPN routerů, nikoli ten váš.

VPN vám dokáže zajistit prakticky dokonalou online anonymitu, aniž by bylo nutné používat síť TOR, která přesměrovává vaše připojení mezi spoustou dobrovolně připojených hostitelů, takže jej nikdo nedokáže stopovat. VPN jako alternativa ktechnologii TOR nabízí veškerou ochranu, kterou potřebujete na dnešních neregulovaných kybernetických dálnicích, kde se to hackery jen hemží.

Proč potřebujeme VPN?

Když už víte, co VPN znamená, povíme vám, proč ji potřebujete. Bez ní se dnes už neobejdete.

Síťová neutralitaje princip, kterým by se měli řídit všichni poskytovatelé připojení kinternetu (ISP). Tvrdí, že se všemi daty, která jsou přenášena přes internet, by se mělo nakládat stejně – bez diskriminace abez upřednostňování. VPN vám zajistí takové soukromí, že ani váš poskytovatel vás nedokáže sledovat azachytávat vaše data.

Dalším důvodem, proč používat VPN jsou kavárny. Ano, mluvíme otěch podnicích, kam si občas snotebookem skočíte na kávu. Každý veřejný Wi-Fi hotspot je rejdištěm hackerů. Jestli si při popíjení kávy rádi prohlížíte internet, pomocí VPN se ochráníte před hackery, kteří jsou napojení na stejný Wi-Fi hotspot.

Dosavadní pravidla přestala platit adošlo knárůstu sofistikovaného kybernetického zločinu, takže se internet tak trochu stal divokým západem. VPN vás však ochrání.

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (3)

Jaké jsou výhody anevýhody VPN?

Používání VPN má několik výhod. Ukrývá vás tak dokonale, že nikdo nedokáže zjistit, odkud se doopravdy připojujete. Než se připojíte, budete si moct vybrat zrůzných IPadres.Apokud je poskytovatel VPN dostatečně robustní, nabídne vám IP adresy zrůzných míst po celém světě.

Pokud například přijedete do Paříže azjistíte, že stránka, kterou doma obvykle navštěvujete, není ve Francii dostupná, vaplikaci VPN si budete muset nastavit IP adresu ze své země. Apokud zdomova budete chtít navštívit stránku, která je dostupná pouze ve Francii, nastavte si tamní IP adresu avoilà, geografická omezení už uvás nebudou mít šanci. Podívejte se, kčemu se vám VPN může hodit:

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (4)

 • Streamování odkudkoli– Pokud jste vzahraničí asnažíte se navštívit streamovací službu, kterou používáte doma, můžete se dozvědět, že tato služba na místě, kde se nacházíte, není kdispozici. Pokud si však nastavíte IP adresu své země, všechny své oblíbené stránky budete moci používat, jako byste byli doma.
 • Přístup kblokovaným webovým stránkám– Některé instituce (školy, knihovny, pracoviště) omezují přístup kurčitým webům, jako jsou sociální sítě. Přes šifrované připojení VPN se však na ně dostanete.
 • Obcházení cenzury– Státní správy vněkterých zemích omezují svobodný přístup kinformacím. Obcházení takových omezení je sice nejspíš nezákonné, ale svobodě slova by nikdo bránit neměl.
 • Ochrana před cenovou diskriminací– Cenová diskriminace vás může postihnout dvěma způsoby. Můžete být diskriminováni na základě polohy. Lidé ve velkých městech mají vyšší životní náklady, atedy ivyšší příjmy. Řada firem si to uvědomuje, aproto jejich stránky lidem ztěchto oblastí zobrazují vyšší ceny. (Tyto praktiky jsou běžné uaerolinek.) Dále můžete být diskriminováni kvůli tomu, že poskytovatel připojení kinternetu sleduje vaše nákupy anávyky. Když se dozví, že pravidelně nakupujete určitý výrobek, může jeho výrobci prodat vaše údaje aten vám pak zvýší cenu, protože ví ovašich úmyslech. VPN vás před takovou cílenou diskriminací ochrání.
 • Ochrana před sledováním– Stímto rizikem se člověk potýká pořád dokola. Nenechte se sledovat hackery, kybernetickými zločinci, korporacemi, státní správou ani poskytovatelem připojení kinternetu. Chraňte se před postihy icíleným omezováním.

Má používání VPN nějaké nevýhody? Když to porovnáme, všechna případná negativa jsou zanedbatelná avýhody, které zpoužívání VPN plynou, je jasně převažují. Přesto byste onevýhodách měli vědět.

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (5)

 • Potenciálně pomalejší připojení– Vaše datové přenosy procházejí přes více serverů než obvykle, takže mohou být znatelně pomalejší. Pomalé datové přenosy byly odjakživa největší nevýhodou VPN ajejich provozovatelé se stím rozhodli něco udělat. Řadě znich se podařilo optimalizovat rychlost afungování VPN tak, že jejich uživatelé mohou streamovat ahrát bez omezení.
 • Problémy skvalitou služeb– Kvalitou služeb (zkráceně QoS) se označuje fungování služby nebo sítě. Pro služby VPN zatím neplatí žádná norma, podle které by je bylo možné srovnávat. Proto vám nezbývá, než se spoléhat na profesionální recenze ana zkušenosti ostatních lidí.
 • Blokování VPN– Některé firmy si uvědomují, že jejich zaměstnanci používají VPN kobcházení omezení na pracovišti. Proto začínají blokovat známé IP adresy používané službami VPN. Provozovatelé služeb VPN se ale nedají aneustále přidávají nové IP adresy, přes které se lze připojit.
 • Nedokonalé soukromí– VPN sice šifruje vaše připojení achrání vaše soukromí, ale na základě souborů cookie vprohlížeči jste stále identifikovatelní. Jejich používání si musíte vypnout sami.

Ve kterých zařízeních lze VPN používat?

Lze VPN používat viPhonu? Ochrání mě VPN vzařízeních sAndroidem před sledováním hackery? Odpověď na obě tyto otázky je „ano“. VPN vám zajistí soukromí, ať se připojujete zjakéhokoli zařízení. Aslužby VPN obvykle nabízejí možnost připojení zněkolika zařízení současně.Avast SecureLine VPNvám umožňuje současné připojení až zpěti zařízení vrámci jednoho účtu.

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (6)

Počítače, tablety atelefony lze kVPN připojit snadno, ale uzařízení IoT už je to obtížnější. Nejlepší je, když VPN nastavíte přímo na vašem routeru. Veškerá data, která jím budou procházet, budou chráněna. Vněkterých routerech už software pro VPN bývá integrován.

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (7)

Jak VPN fungují?

Chcete internet používat anonymně? Tak se vždy připojujte se zapnutou VPN. Po zapnutí budete rovnou připojeni krouteru poskytovatele VPN apřes něj budete přistupovat kinternetu. Vaši skutečnou IPadresu nikdo nevidí, protože jste nyní ukryti za adresou VPN.

Vaše online připojení je zároveň šifrováno, takže vaše datové přenosy nedokáže nikdo sledovat. Co je šifrování? Jde opostup, který mění čitelný text na nečitelnou změť znaků. Existují tři hlavní typy šifrování:hashování, symetrické šifrování aasymetrické šifrování. Každý znich má své silné aslabé stránky, ale všechny dokážou vaše data naprosto znečitelnit.

Dalším ochranným prvkem, který většina VPN nabízí, je vlastní systém DNS. DNS (systém doménových názvů) je vpodstatě internetový telefonní seznam, který přiřazuje textové adresy URL kpříslušným IP adresám. Díky DNS vám stačí si pamatovat název webu, například „avast.com“, nikoli dlouhé řady číslic. Kybernetičtí zločinci dokážou sledovat žádosti na DNS ana jejich základě stopovat váš pohyb na webu. VPN jim to však díky dalšímu šifrování znemožňuje.

Co stálo za začátkem používání VPN?

VPN zpočátku nebyly služby dostupné běžným spotřebitelům. První VPN vyvinul Microsoft vroce 1996, aby zaměstnancům umožnil přístup kfiremní síti zdomova. Tento krok dal vzniknout vzdáleným pracovním stanicím.

Microsoft tak zdvojnásobil svoji produktivitu („Opravdu můžu tuhle práci vyřídit vpyžamu?“) ajeho nápad začaly přebírat další firmy. Tento způsob používání VPN je dnes velmi častý avřadě firem po celém světě je VPN považována za standardní pracovní nástroj.

Nedlouho po uplatnění ve firemní sféře se poptávka po ochraně soukromí pomocí VPN objevila imezi běžnými spotřebiteli. Vývojáři si uvědomili, že tento zabezpečený síťový „tunel“ lze používat ikpřístupu na web. Každý dnes na internetu požaduje soukromí aanonymitu aVPN se ktomu jevily jako ideální řešení.

Různé typy VPN

Existují dva základní typy VPN. První znich, VPN pro vzdálený přístup, umožňuje uživatelům připojení kjiné síti, ať už kinternetu, nebo kfiremnímu systému, přes soukromý šifrovaný tunel.

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (8)

Dalším typem je tzv. site-to-site VPN nebo též router-to-router VPN. Tato VPN je používána především vpodnikových prostředích – zejména vpřípadech, kdy má podnik sídla na různých místech. Site-to-site VPN vytváří uzavřenou interní síť, přes kterou se lze připojovat kjednotlivým pracovištím. Pro tuto síť se rovněž používá pojem intranet.

Co je VPN a jak funguje? Váš základní průvodce. (9)

Existuje několik protokolů VPN, respektive způsobů zabezpečení. Tím nejstarším je PPTP (point-to-point tunneling protocol), který je dnes stále používán, ale je považován za jeden ze slabších protokolů. Dalšími jsou IPSec, L2TP, SSL, TLS, SSH aOpenVPN.Řada lidí dává přednost OpenVPN, protože jde oopensourcový software. To znamená, že když se objeví nějaká chyba, někdo si jí brzy všimne abude rychle opravena.

Jak si vybrat VPN

Máte na výběr zřady možností. Někteří dávají přednost bezplatné VPN. Bezplatné VPN jsou dobré na vyzkoušení, jak fungují aco umí. Stáhněte si třeba 7denní zkušební verzi SecureLine VPN. Až si ji vyzkoušíte, určitě si budete chtít pořídit plnou verzi. Za malý poplatek získáte maximální rychlost připojení, přístup kpožadovanému obsahu skutečně odkudkoli anavíc ochranu na veřejných Wi-Fi sítích.

Bezplatné verze mívají určité nedostatky či nevýhody:

1) Někdy používají slabší protokoly jako PPTP.

2) Používají méně serverů, takže sdílíte připojení svíce uživateli avaše datové přenosy jsou vdůsledku toho pomalejší.

3) Občas zobrazují reklamy.

4) Obvykle omezují objem stažených dat. Tyto nevýhody byste při rozhodování onákupu VPN neměli brát vpotaz, protože uplacených VPN se snimi normálně nesetkáte.

Na co se dívat při výběru VPN

Placené VPN nabízejí mnohem lepší služby, ale každá je jiná. Při hledání vhodné aplikace pro VPN berte vúvahu následující skutečnosti:

 • Reputace – Chcete-li získat dostatečné povědomí otom, jak konkrétní VPN funguje, přečtěte si spotřebitelské iprofesionální recenze. Při výběru si dávejte bedlivý pozor, protože se vsoučasnosti nainternetu vyskytuje řada produktů, které se jako VPN pouze tváří.
 • Sdílené IPadresy– Zvolte si VPN, která nabízí sdílené IPadresy. Když se přes jednu IP adresu budete připojovat společně svíce anonymními uživateli, vaše soukromí bude chráněno lépe.
 • Servery – Čím více serverů, tím kvalitnější připojení. Méně serverů naopak znamená riziko, že VPN bude přetěžována, atudíž bude fungovat pomalu. Ačím blíže se ke zvolenému serveru nacházíte, tím je vaše připojení rychlejší aspolehlivější.
 • Šifrování – Momentálně nejbezpečnějším šifrováním je AES-256 (Advanced Encryption Standard). Je prakticky neprolomitelné, protože používá více šifrovacích kombinací než hvězd ve vesmíru.
 • Protokol – Vyhýbejte se slabším protokolům jako PPTP araději volte spolehlivější OpenVPN.
 • Záznamy dat– Volte takovou VPN, která neuchovává záznamy dat (jinými slovy nezaznamenává vaše online aktivity). Otom, jestli VPN sbírá vaše údaje, se dozvíte vjejích pravidlech.
 • Zákaznická podpora– Nejlepší VPN nabízejí zákaznickou podporu, kdyby náhodou něco nefungovalo tak, jak má.
 • Funkce– Zvolte si VPN, jež vám nabízí všechny funkce, které potřebujete. Některé VPN například nepodporují stahování přes BitTorrent. Jiné zase uplatňují určitá omezení datových přenosů. Některé nabízejí blokování reklam, firewally, možnost okamžitého úplného vypnutí, souběžná připojení atd. Vyberte si takovou, která vyhovuje vašemu online životu.
 • Bezplatná zkušební verze– Řada VPN nabízí bezplatné verze na vyzkoušení. Než si nějakou VPN zakoupíte, zkuste si, jak funguje ajestli se vám používá snadno.

To je vše. Vysvětlili jsme vám, jak VPN vznikla ajak se vyvíjela. Anavíc jsme vám pověděli všechno důležité, co dnes oní potřebujete vědět. Vybírejte chytře, ať vás na internetu nic neomezuje. Nainstalujte si Avast SecureLine VPN (můžete si jej zdarma vyzkoušet!), ať své internetové připojení dokonale zabezpečíte. Nezapomeňte, že soukromí je právo, nikoli výsada.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 02/19/2023

Views: 5502

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.